Logopedie in Kapelle-op-den-Bos, Vlaams-Brabant

Stoornissen

Stermstoornissen

Stoornis van de stem als gevolg van een organisch letsel of een disfunctie.

Spraakstoornissen

Wanneer spraakklanken consequent anders worden geproduceerd dan overeenkomstig culturele- of leeftijdsnormen.

Leerstoornissen

We kunnen hier spreken van dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

Studiebegeleiding

Het begeleiden van studenten uit het middelbaar onderwijs die allerlei problemen ondervinden bij het verwerken van bepaalde leerstof.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia. Deze ontwikkeling kan bij een aantal kinderen een vertraagd of afwijkend verloop hebben.