Logopedie in Kapelle-op-den-Bos, Vlaams-Brabant

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding LogopedieTijdens een studieloopbaan kunnen leerlingen of studenten geconfronteerd worden met bepaalde vragen of problemen.

Enkele voorbeelden kunnen zijn: het niet verwerkt krijgen van grote hoeveelheden leerstof, slechte punten, het niet kunnen plannen van een bepaalde toets of examen, falen in het maken van een goede samenvatting,…

Wanneer je succes wil oogsten in je studieloopbaan kan je best doelgericht en strategisch te werk gaan. Dit betekent onder meer dat je je studieaanpak afstemt op de specifieke eisen van ieder vak en iedere leerkracht. Het is belangrijk dat je op zoek gaat naar een manier van studeren die bij jou en jouw studiesituatie past. Er is geen perfecte studiemethode, die voor elk vak en elke leerkracht, succes garandeert. Toch zijn er een aantal typische valkuilen. Dit zijn studiestrategieën die risico’s inhouden omdat ze te tijdrovend zijn of omdat ze je niet brengen waar je uiteindelijk moet komen: een goede beheersing van de leerstof.

In het algemeen kan men bij het studeren een viertal fasen onderscheiden:
verkennen of oriënteren, verwerken, memoriseren en ten slotte controleren. Bij elke fase worden aandachtspunten en valkuilen besproken. Er worden ook telkens enkele studietechnieken aangereikt, waarmee we dan samen gaan experimenteren.

Tijdens de studiebegeleiding behandelen we samen concrete leerstof waarmee jij moeilijkheden ondervindt. Daarmee speel ik in op de persoonlijke vraag van iedere student.

Naast het toepassen van de 4 fasen van het leerproces, is het maken van een degelijke planning een absolute must. Dit is een moeilijke taak die we samen zullen leren. Het uiteindelijk doel  is dat je dit volledig zelfstandig kan maken en gebruiken.