Logopedie in Kapelle-op-den-Bos, Vlaams-Brabant

Tarieven

In onderstaande tabel kunt u de tarieven aflezen die gelden vanaf 1 januari 2024:

BeschrijvingHonorariumREM geldRem geld met voorkeurregeling
Aanvangbilan (30 min.)€ 42.75€ 7.50€ 3,00
Evolutiebilan€ 51.50€ 11€ 4,50
Logopedische behandelsessie (30 min.)€ 36.14€ 5.50€ 2,00
Logopedische behandelsessie (60 min.)€ 72.59€ 11€ 4,50

Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dat betekent dat in deze praktijk de honoraria worden gehanteerd zoals die zijn vastgelegd in het principeakkoord.

Administratie

De mogelijkheid tot tegemoetkoming in de behandelingskosten door de ziekteverzekering (RIZIV) dient altijd te worden aangevraagd met de nodige documenten. Om in aanmerking te komen, moeten er door de logopedist vier documenten bij het ziekenfonds worden binnengebracht (of opgestuurd):

  1. Bij de start van de behandeling twee medische voorschriften door een neus-keel-oorarts OF een kinderarts OF een psychiater/neuroloog: één voor het logopedisch onderzoek (gedateerd voorafgaand aan het logopedisch onderzoek), en één voor de eigenlijke logopedische behandeling (en dus gedateerd na het logopedisch onderzoek). Voor de aanvraag van een verlenging van de behandeling volstaan voorschriften van de huisarts.
  2. Een aanvraagformulier van het ziekenfonds voor tegemoetkoming in de kosten van de logopedische revalidatie. U kan zo’n formulier opvragen bij uw mutualiteit. De meeste logopedisten verschaffen dit aanvraagformulier zelf aan hun cliënten.
  3. Een logopedisch bilan. Dat is een schriftelijk verslag van de behandelende logopedist met daarin de onderzoeksgegevens, een motivering voor therapie en een samenvatting van wat de behandeling zal inhouden.
    In geval van een eerste aanvraag heet dit een aanvangsbilan. In geval van een aanvraag tot verlenging van de behandeling maakt de logopedist een evolutiebilan.

Deze vier documenten worden door de logopedist bij de verzekeringsinstelling (mutualiteit) van de cliënt bezorgd. Enige tijd later ontvangen zowel de logopedist als de cliënt zelf van de mutualiteit een schriftelijke beslissing over het wel of niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanwege RIZIV of mutualiteit.