Logopedie in Kapelle-op-den-Bos, Vlaams-Brabant

Taalstoornissen

Taalstoornissen LogopedieDe taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Rond 5 à 6 jaar heeft een kind een redelijk taalinzicht. Deze ontwikkeling kan echter vertraagd of afwijkend verlopen. Er kunnen problemen zijn met het begrijpen van taal, met de productie van taal (het zich uiten) of op beide gebieden. Deze deelgebieden kunnen weer worden onderverdeeld in onder andere de woordenschat, woordvorming, zinsbouw, verhaalopbouw en taalgebruik.

Door middel van een taaltest zal er worden onderzocht op welk gebied of gebieden het probleem zich voordoet. Het is belangrijk om een taalstoornis vroegtijdig aan te pakken. Bij een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling wordt het kind niet goed door de omgeving begrepen en kan het zich niet goed uiten. Dit kan bij sommige kinderen leiden tot gedragsproblemen zoals opstandigheid en driftbuien. Andere kinderen gaan zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan daardoor moeizamer verlopen.