Logopedie in Kapelle-op-den-Bos, Vlaams-Brabant

Neurogene stoornissen

Neurogene stoornissen - LogopedieAfasie is een verworven taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Meestal wordt deze herenbeschadiging veroorzaakt door een CVA, maar kan ook ontstaan door een hersentumor of een ongeval.

We onderscheiden:

  • Afasie van Broca of expressieve afasie: het spreken van de patiënt is moeizaam en niet vloeiend; het taalbegrip is vrij goed
  • Afasie van Wernicke of receptieve afasie: het spreken van de patiënt is vloeiend (maar vrij oppervlakkig); het taalbegrip is slecht; er zijn veel versprekingen
  • Anomische afasie: er zijn veel woordvindingsproblemen
  • Globale afasie: zeer ernstige afasie: de patiënt gebruikt alleen stereotype uitingen; het taalbegrip is ernstig gestoord. In de praktijk blijkt de afasie meestal een mengvorm van deze vier typen.

Logopedisch onderzoek en therapie is geïndiceerd wanneer na een hersenbeschadiging een patiënt

  • problemen heeft met het begrijpen van gesproken en/of geschreven taal
  • zich niet of slecht kan uiten in gesproken en/of geschreven taal
  • woordvindingsproblemen heeft